Cat-behandelovereenkomst

Praktijk Eigenleefwijze is aangesloten bij de beroepsvereniging CAT (Complementair aanvullende therapeuten), (76022022-03-15 lidmaatschapnummer).

Ik val als therapeut onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijkserkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie: https://gatgeschillen.nl/.

Ik werk als therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. Voor meer informatie zie: https://gatgeschillen.nl/beroepscode/